Galerie

       

      Stimați vizitatori, dragi concetățeni,

Pentru început doresc ca în numele autorităților administrației publice locale ale comunei Fîntînele,

Consiliului Local, Primăria, cât și al meu personal să vă salut și să vă adresez un bun venit și pe această cale în comuna Fîntînele, județul Arad.

Așa cum o să vedeți din parcurgerea celor postate, comuna noastră formată din localitățile Fîntînele și Tisa Nouă, este așezată în sud-estul  Municipiului ARAD, la o distanța de 7 km între cele două primării, pe drumul județen nr. 682 și 682 A, pe porțiunea dintre ARAD și Lipova, în sudul râului MUREȘ.

Istoricul comunei noastre este interesant și se leagă de transportul sării pe râul MUREȘ, așa cum este menționat în „Legenda Sfântului Gerald” despre „porturile din această zonă” stăpânite de AHTUM în sec. XI.

În anul 1457 este atestată documentar localitatea KISFALUD, care în traducere din limba maghiară înseamnă SATUL MIC, iar din anii 1333-1334 există atestarea plății zeciuielii papale de către preotul satului.

Pe harta din anul 1723 de la Muzeul județean Arad și pe site-urile de specialitate, zona Fîntînele-Tisa Nouă este înscrisă sub denumirea ALSONLAK, care în traducere din limba maghiară înseamna CĂTUNUL DE JOS.

Un moment aparte în istoria comunei, hotărâtor în dezvoltarea economică și socială a acesteia se leagă de colonizarea BANATULUI în anul 1766 cu șvabii din zona RINULUI, respectiv LOTHARINGIA, ALSACIA și LORENA,  care construiesc aici satul ENGELSBRUNN, în traducere din limba germană însemnând FÎNTÎNA ÎNGERULUI, iar la Tisa Nouă, satul WIESENHEID, care în traducere din limba germană înseamnă CÂMPIE.

Administrația austro-ungară din vremea aceea a denumit satul ENGELSBRUNN (FÎNTÎNELE) – ANGYALKUT care în traducere din limba maghiară înseamnă FÎNTÎNA ÎNGERULUI iar satul WIESENHEID (TISA NOUĂ) satul a fost denumit RETHAT care în traducere din limba maghiară înseamnă REGÂNDIRE.

Începând cu anii 1927 la FÎNTÎNELE și 1920 la TISA NOUĂ se revine la numele localităților date de coloniștii șvabi , respectiv ENGELSBRUNN și WIESENHEID iar începând cu anul 1948 comuna cu satele reunite se numește FÎNTÎNELE.

După reorganizarea administrativ-teritorială din anul 1962, în componența comunei Fîntînele intra și comuna FRUMUȘENI cu satul aparținător ALUNIȘ până în anul 2004 cand se revine din nou la comuna Fîntînele cu satul aparținător Tisa Nouă.

Până la revoluția din Decembrie 1989, principalele ramuri ale economiei comunei erau agricultura cu componentele ei de cultivare a plantelor și creșterea animalelor prin intermediul unităților agricole respectiv, Intreprinderea Agricolă de Stat (IAS) și Cooperativele Agricole de Producție (CAP), comerțul cooperatist derulat prin COOPERATIVA DE PRODUCȚIE ACHIZIȚIE ȘI DESFACEREA MĂRFURILOR (CPADM) și unele prestări servicii către populație, gen reparații auto, tinichigerie, frizerie, coafură, etc.

După anul 1990 se trece la privatizarea întregii economii a comunei, apărând Societățile și Asociațiile Agricole, fermierii, care se ocupă de cultivarea plantelor, creșterea animalelor, Societățile comerciale și persoanele fizice autorizate care au ca obiect de activitate producerea de mobilier, gresie și faianță, confecții metalice, confecții textile, extracția materialelor de balastieră, transport intern și internațional de persoane, etc.

Deasemenea s-a privatizat și activitatea de comerț și prestări servicii către populație prin înființarea unor agenți economici privați, care deservesc populația.

Autoritățile administrației publice locale de-a lungul timpului au acționat pentru construirea a trei școli, amenajarea a două grădinițe și extinderea unora, construirea a două dispensare umane, amenajarea unui dispensar și a unei farmacii sanitar-veterinare, construirea a două stații de alimentare cu apă a comunei, introducerea în comună a utilităților respectiv, curent electric, apă-canal, gaz, amenajare și modermizare drumuri, telefonie, aprobarea unor noi  zone de locuințe și industriale pentru dezvoltarea economico-socială și de medie a acestora.

Mai târziu s-au reabilitat scolile, gradinițele, dispensarele și farmaciile umane și sanitar veterinare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv – educativ și a actului medical

A fost reabilitat căminul cultural din Tisa Nouă. S-au construit bazele sportive și s-au  reabilitat parcurile în care au fost amplasate ansambluri de joacă pentru copii.

Ca și oportunități ale comunei  remarcăm așezarea geografică favorizantă la 2 km de ieșirea de sud-est a MUNICIPIULUI ARAD, utilitățile existente respectiv: curent electric, apă-canal, gaz, drumuri asfaltate, impozite și taxe acceptabile, zone noi de locuințe și industriale care se constituie în facilități oferite investitorilor și celor care vor să se stabilească în comuna noastră.

În ceea ce privește obiectivele turistice avem pe raza comunei castelul “KOVER APPLE” cu parc și BISERICA ROMANO-CATOLICĂ cu hramul “ÎNGERUL PĂZITOR”, ambele făcând parte din evidența monumentelor naționale, parcurile centrale și parcul cu castani din comună, monumentele erhitecturale “FÎNTÎNA ÎNGERULUI” edificat în anul 2005, în memoria numelui purtat anterior de comună timp de peste 200 de ani, și “VULTUR CU GHIULEA ÎN GHEARE” edificat în anul 2007, în memoria eroilor cazuți în primul și al doilea război mondial.

Ca evenimente locale organizăm anual zilele comunei Fîntînele, care anul acesta au ajuns la a XII-a ediție, în cadrul cărora organizăm Rugile Bisericilor Ortodoxe, respectiv sărbătorirea hramurilor și sfințirilor bisericilor, întâlnirea fiilor satului, concursuri de minifotbal, tenis de masă și de câmp, pescuit sportiv, ciclism, etc.

An de an organizăm sărbătorirea Zilei Naționale și a Zilei Eroilor, împreuna cu școala, biserica și Asociația veteranilor și văduvelor de război din comuna Fîntînele.

În ceea ce privește  proiectele de investiții prezente și de viitor avem pe rol în diferite stadii de promovare, construirea și dotarea școlii gimnaziale cu clasele I-VIII, a gradiniței cu program prelungit, a căminului cultural, a salii polivalente,  asfaltarea străzilor în Tisa Nouă, extinderea utilităților în zonele noi de locuințe, respectiv curent electric, gaz, apă – canal, drumuri, ceea ce va contribui la dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, creșterea standardului de viață al concetățenilor.

La final, vă doresc toate cele bune și vă adresez invitația de a ne vizita în comuna noastră.

                                                                                               Cu stima,                                                                         PRIMAR,

                                                                                                                                                                                    Dolha Nicolae