Anunț nr. 2343 / 12.05.2020 – în etapa de aprobare P.U.Z. – transparență decizională