Raportul primarului privind starea economica, sociala și de mediu a comunei Fântânele pentru anul 2019

Raport anual primar comuna Fantanele 2019