Elaborare studiu de soluție pentru construire fermă de creștere a porcilor – faza studiu de oportunitate – SC THIROM PIGS FARM SRL

aviz oportunitate nr 2978 19062020

certificat de urbanism nr 22 14052020

raport de informare si consultare a publicului

referatul structurii de specialitate nr. 2975 19062020

ANUNT PRESA

PLAN A3

PV AFISARE

PV DEZAFISARE

CU elaborare PUZ + RLU -THIROM PIGS FARM