Informare probleme de interes public supuse dezbaterii

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
COMUNEI FÎNTÎNELE, JUDEȚ ARAD
PENTRU PERIOADA
2020-2027
CHESTIONAR PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ

 

         Accesare chestionar aici

 

Prin intermediul acestui chestionar dorim să aflăm opinia dumneavoastra în legătură cu problemele pe care le resimțiți în comuna Fîntînele, cu cauzele care
duc la apariția acestor probleme, cu soluțiile de rezolvare a acestora, dar și cu prioritizarea proiectelor viitoare ale comunității.
Vă asigurăm că opiniile şi propunerile dumneavoastră sunt foarte importante și vor contribui la fundamentarea direcţiilor de dezvoltare strategică a localitatii
pentru perioada următoare. De aceea, vă suntem recunoscători şi vă mulţumim pentru sprijinul pe care ni-l acordați prin completarea acestui chestionar.
=========================================================================================================================================================