Primar

Primar
Dolha Nicolae

Vremea

Fântânele Vremea

Informare probleme de interes public

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI FÎNTÎNELE, JUDEȚ ARAD PENTRU PERIOADA 2020-2027 CHESTIONAR PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ

Accesare chestionar aici
Prin intermediul acestui chestionar dorim să aflăm opinia dumneavoastra în legătură cu problemele pe care le resimțițîn comuna Fîntînele, cu cauzele care
duc la apariția acestor probleme, cu soluțiile de rezolvare a acestora, dar șcu prioritizarea proiectelor viitoare ale comunității.
Vă asigurăm că opiniile şi propunerile dumneavoastră sunt foarte importante șvor contribui la fundamentarea direcţiilor de dezvoltare strategică a localitatii
pentru perioada următoare. De aceea, vă suntem recunoscători şi vă mulţumim pentru sprijinul pe care ni-l acordați prin completarea acestui chestionar.

Sesizări