Primar

Primar
Dolha Nicolae

Vremea

Fântânele Vremea

Organizare și personal

ORGANIGRAMA

STATUL DE FUNCTII

Lista funcțiilor și a veniturilor aferente acestora cf. art. 33 alin(1) din legea 153/2017 la 31.03.2020

Sesizări